1. Registrer deg

For å kunne handle med AntiqArt, må du registrere deg hos oss. Dette gir deg tilgang til din side hvor du har full oversikt over dine bud, egne objekter som er til salgs, og auksjon. Registrer deg her.

2. Finn ønsket objekt

Gjennom vår nettside kan du lett orientere deg innenfor ulike kategorier, eller søke direkte etter det du vil ha.

3. By på objektet

Du kan by på alle kategorier, og legge inn dine egne maksbud direkte mot hvert objekt. Det er en minimums pris på hvert objekt og budet må overstige minimumspris for å vinne objektet. Ved bud slutt er det 2 minutter bud intervaller hvis flere byr.

Budintervaller

Følgende budintervaller gjelder på våre auksjoner.

Kr 100 – 1.000 Budintervall Kr 50
Kr 1.000 – 2.000 Budintervall Kr 100
Kr 2.000 – 5.000 Budintervall Kr 200
Kr 5.000 – 20.000 Budintervall Kr 500
Kr 20.000 – 40.000 Budintervall Kr 1.000
Kr 40.000 – 100.000 Budintervall Kr 2.000

Du vil få varsel løpende om andre bud, og hvis du vinner budrunden innen fristen, vil vi melde fra til deg. Budet er bindende, og du er eier av objektet.

4. Betaling og levering

Hvis du har vunnet budrunden, mottar du en e-post med informasjon og faktura for betaling. Når objektet er betalt, ordner vi sikker sending hjem til kjøper, eller det kan hentes på vårt lager i Bergen innen 14 dager. Budet er bindende, og faktura må betales innen 7 dager.

I tillegg til tilslagssummen, betaler du 20 % i salær. For kunst over 2000,- er det et tillegg på 5% kunstavgift.

5. Auksjonsavslutning

Auksjon kan foregå hele døgnet. Auksjonen avsluttes ihht til informasjon på hvert enkelt objekt på våre nettsider. Ved parallelle auksjoner er sluttidspunktet for hvert objekt forskjøvet, slik at det skal være enklere å følge flere objekter samtidig. Hver dag vil alle avsluttede auksjoner legges over i vår historikk som kan sees på nettsidene.

6. Teknisk svikt

Feil kan skje, men vi har lagt ned mye ressurser i å bygge et stabilt og forutsigbart system. Skulle systemet svikte under en auksjon vil den bli stanset, og starte helt på nytt når systemet er stabilt igjen. Vi tar forhold om at vi kan avslutte auksjoner, også de som er avsluttet, hvis vi har mistanke om at det har skjedd feil, eller at auksjonen er påvirket utenfra på en feil måte. I slike tilfeller tar vi ikke på oss noen form for erstatningsansvar.