1. Verdivurdering

Vi bruker flere metoder for å vurdere verdien på kunstobjekter. Hvilken metode som gir den riktigste vurderingen, avhenger av hvilke markeder objektet skal presenteres for, og hvordan det blir presentert på nett, i galleri, ved auksjon osv.

Vi benytter vårt unike nettverk og profesjonelle aktører flere steder i verden for å finne det beste markedet for hvert enkelt objekt.

AntiqArt teamet gjør første vurdering kostnadsfritt for deg, også når vi bruker vårt nettverk. Hvis objektet må sendes bort for egne vurderinger, kan det tilkomme kostnader. AntiqArt kan også tilby taksering for forsikring, arveoppgjør m.m.

Ta kontakt med vårt team av eksperter om din kunst, og ulike markeder for ditt objekt. Send inn online verdivurdering her.

Våre eksperter vurderer objektet etter bilder og informasjon som blir gitt.
Svartid 1-3 dager.

2. Innlevering

Ved inngått avtale om salg, kan objektet leveres til vårt lager i Bergen. Hvis det ikke passer har vi frakt avtale med forsikring. Vi gjør nødvendige oppdateringer, rengjøring o.l. før vi presenterer objektet til markedet. Sammen skriver vi en kontrakt om hvordan handelen skal skje, og setter en minstepris før en auksjon osv.

Alle våre avtaler er tilpasset spesielt, både til objekt og marked. Vi har også løpende kontakt med eier av objektet under salgsprosessen.

3. Solgt

Du kan selv følge dine objekter for å se bud som legges inn, med din egen innlogging til våre nettsider, som gir deg fullt innsyn i bud som legges inn.

Når objektet er solgt, mottar du bekreftelse på e-post, og vi gjør klar objektet for levering til ny eier. Vi sørger for raskt oppgjør, kun få dager etter at kjøper har betalt og mottatt objektet.

Forbehold

Vi selger ikke kunst, eller objekter, som kulturgjenstander som kan være av høy historisk verdi, gjenstander som stammer fra fredede funn, gjenstander fra fredede eller truede dyrearter, ulike våpen m.fl.