1. Innlevering og kontrakt

Når du leverer ditt objekt hos oss, skriver vi en salgskontrakt som inkluderer Antiqart vurdering og vilkår. Våre eksperter verdi vurderer objektet og vi setter en minstepris på objektet ved salg, som er den laveste prisen objektet kan selge objektet for. Har du en stor innlevering med mange objekter anbefaler vi at du gjør en avtale med oss på forhånd, så vi kan sette av god tid til deg når du kommer. Kontakt oss på kontakt@antiqart.no

Innen tre uker kan ditt objekt være solgt på Nettauksjon.

2. Salg og utbetaling

Når objektet er solgt, vil du motta en bekreftelse på salget. Vi sender oppgjør i henhold til kontrakten 30 dager etter avsluttet auksjon, forutsatt at kjøper har betalt (på grunn av kjøpers reklamasjonsrett).

3. Frobehold om teknisk svikt

Opplever du tekniske problemer med nettsiden vår, kontakt oss på kontakt@antiqart.no

Vi har lagt ned store ressurser med det formål å få et driftssikkert og pålitelig auksjonssystem. Vi utelukker likevel ikke at teknisk svikt kan forekomme og hindre auksjonen å forløpe som forventet. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å stanse en pågående auksjon, midlertidig eller permanent. Videre forbeholder vi oss retten til å annullere en avsluttet auksjon selv om en kjøper har fått melding om tilslag på et objekt, uten at dette medfører ansvar for oss.