Vår online vurdering er et tilbud til deg som ønsker å selge hos oss. Vi gir deg en markedsvurdering på bakgrunn av tilsendt foto og beskrivelse.
Forhåndsvurderingen avspeiler forventet salgspris på auksjon hos oss. Vi utfører også forsikringstakst og takst for skifte og dette blir fakturert etter medgått tid.

START ONLINE-VURDERING VIA LINK HER

Har du problemer med å benytte online-vurdering kan du send en e-post til kontakt@antiqart.no med foto, størrelser og et telefonnummer vi kan nå deg på.